Možnosť nominácií na cenu European Inventor Award 2020 je otvorená

Európsky patentový úrad (EPO) otvoril nominácie na cenu European Inventor Award 2020, v rámci ktorej verejnosť môže navrhovať vynálezcov v prestížnej európskej súťaži. Nezávislá medzinárodná porota bude hodnotiť inovácie nielen na základe technologickej originality, ale aj ich ekonomický a spoločenský dopad.

EIAwinners2019

Uzávierka pre podanie žiadostí je 30. septembra 2019.

Viac informácií a prihlasovací formulár nájdete tu.