Výzvy na podporu excelentnosti výskumu v krajinách s nízkou výkonnosťou, vrátane Slovenska

Európska komisia otvorila na konci júla dve výzvy na predloženie návrhov projektov v rámci programu „Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti“ s uzávierkou 14. novembra 2019. Je to jediný program v rámci programu Horizont 2020, v ktorom musí koordinátor pochádzať výlučne z rozširujúcej sa krajiny (s výkonnosťou výskumu a inovácií pod 70% priemeru EÚ).

map_horizon_2020
„Wideninig Countries“ v programe Horizont 2020 (2014 – 2020)
Modrá = 15 členských štátov: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.
Žltá = 12 pridružených krajín: Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Faerské ostrovy, Severné Macedónsko, Gruzínsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina.

Vo výzve ERA Chairs sa hľadajú projekty zamerané na priblíženie vynikajúcich akademických pracovníkov k univerzitám a výskumným ústavom, aby sa naplnil potenciál produkovať vynikajúci výskum, ako aj na vykonávanie štrukturálnych zmien potrebných na dosiahnutie excelentnosti na udržateľnom základe. Rozpočet je 50 miliónov EUR.

V rámci twinningovej výzvy sa hľadajú projekty spájajúce inštitúciu z rozširujúcej sa krajiny s najmenej dvoma medzinárodne vedúcimi partnermi v Európe. Podporované sú činnosti, ako sú krátkodobé výmeny zamestnancov, návštevy odborníkov, školenia na mieste alebo virtuálne, workshopy, účasť na konferenciách, šírenie a informačné činnosti v akejkoľvek oblasti výskumu. Rozpočet vyčlenený na twinningovú výzvu je 69 miliónov EUR.

Viac informácií o výzve