Otvorená výzva pre MSP v oblasti obehového hospodárstva (C-VoUCHER)

C-VoUCHER otvára výzvy pre firmy, ktoré majú záujem o návrh a implementáciu biznis modelu založenom na princípoch hospodárstva. Program podporí riešenia pre obehovosť (do 58 tisíc eur) a štúdie realizovateľnosti (do 14 tisíc eur).

c-voucher

Program sa zameria na oblasti: agrofood, zdravotníctvo, výroba, morský priemysel a textil

Uzávierky:

  • Circularity Program (1st batch: Oct. – Nov. 2018; 2nd batch: Oct. – Dec. 2019)
  • Adopter SME Open Call (1st batch: Aug. – Oct. 2019; 2nd batch: Summer 2020)
  • Designers in residence (a constant open call)

Otvorené výzvy nájdete tu.

Podrobnosti k výzve a postup ako predložiť svoj projektový návrh nájdete v podrobnej príručke. Odporúčame vám pred vyplnením žiadosti preštudovať príručku Často kladené otázky.

C-VoUCHER je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov 10-200 tisíc eur na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.

Použité informácie z ERA Portál Slovensko.