Získajte bezplatne talentovaných PhD výskumníkov pre prácu vo vašej firme v schéme European SME Innovation Associate

Malé a stredné podniky často zápasia s problémom nedostatku špecializovaných znalostí a expertízy. Grant financuje 100% mzdy výskumného pracovníka na obdobie jedného roka. Celý indikatívny rozpočet vo výške 4 milióny EUR je určený na podporu 115 projektov.

sme-innovation-associate-2019

Pilotná schéma European SME Innovation Associate ponúka firmám mobilitné programy, ktoré im umožňujú získať do svojich tímov potrebných odborníkov na riešenie konkrétnych problémov.

Program Horizont 2020 otestoval takúto schému v rokoch 2016-2017 (viac informácií o predchádzajúcich výzvach schémy), ktorá dopĺňala projekty oblasti Marie Sklodowska Curie poskytovaním príležitostí pre skúsených výskumníkov v inovatívnych malých a stredných podnikoch.

Schéma má svoje pokračovanie aj v tomto programovacom období a 3. septembra 2019 bola otvorená výzva pre malé a stredné podniky, ktoré majú záujem o zamestnanie skúseného výskumníka (post doktoranta) zo zahraničia (tzv. inovačného partnera).

Do schémy sa môžu zapojiť inovatívne firmy, ktoré majú problém získať podobného odborníka na národnej úrovni (požadovaná expertíza sa v danej krajine nenachádza alebo si ju podnik nemôže dovoliť).

Termín uzávierky výzvy je 15. január 2020.

Viac informácií o výzve: Funding & Tender Opportunities portál

Pozrite si tiež: Ako pripraviť dobrý návrh pre SME Innovation Associate Programme?

Použité informácie z ERA Portal Slovensko, EK