Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019 (Bratislava, 22.-24.10.2019)

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva na 9. ročník podujatia s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 24. 10. 2019 v Bratislave.

tt-2019-00

HARMONOGRAM PODUJATIA:

22. október 2019, 13: 00 – 16:00

Panel SIEA „Inovujme Slovensko“, CVTI SR

23. október 2019, 9:00 – 17:00

Konferencia s medzinárodnou účasťou „Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2019 – Autorské práva, priemyselné práva a vývojová spolupráca v oblasti softvérových riešení”, CVTI SR

24. október 2019

9:00 – 11:00 Zasadnutie orgánov združenia Národné centrum transferu technológií SR (vstup povolený výhradne na pozvánky pre členov združenia NCTT SR), CVTI SR

9:00 – 19:00  “Veda pre prax” (v rámci spolupráce so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu – SARIO, sa vybraní zástupcovia z univerzít a SAV zúčastnia podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2019, kde v rámci B2B rokovaní ponúknu firmám svoje kompetencie, vstup na pozvánky pre vybraných účastníkov), hotel Bratislava

Podrobný program podujatia vrátane registrácie nájdete na webstránke podujatia alebo na Facebooku.

Účasť na podujatí je bezplatná, je však potrebné sa vopred registrovať (CVTI SR si vyhradzuje právo nepotvrdiť registráciu v prípade naplnenia kapacity konferenčných priestorov).

OBSAHOVÍ PARTNERI PODUJATIA: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova; Slovenská technická univerzita v Bratislave; Scheidt&Bachmann Slovensko s.r.o.; ZľavaDňa s.r.o.

PARTNERI PODUJATIA: Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO); Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) – inovujme.sk; Univerzitný technologický inkubátor STU (InQb); VIP4SME