Networking event EIT Digital: Železničný priemysel a multimodálna doprava (Budapešť, 17.10.2019)

V Budapešti sa 17. októbra 2019 uskutoční networkingové podujatie pod záštitou EIT Digital (Európsky inovačný a technologický inštitút).

eit-rail

Toto podujatie je tematickým odborným inovačným workshopom zameraným na konkrétne odvetvia so silným dôrazom na potreby podnikových technológií, riešenia overené na trhu, generovanie nápadov (projektov) a B2B networkingu v oblasti železničného priemyslu a multimodálnej dopravy.

Zameria sa na otvorenie diskusie medzi odborníkmi a manažérmi v oblasti železničných informačných technológií, ktorí chcú digitálne inovovať spoločnosti a high-tech podnikateľmi a inštitúciami ponúkajúcimi inovatívne a osvedčené riešenia v železničnom priemysle a multimodálnej doprave.

Podujatie je vhodné pre:

  • výrobcov železničných komponentov,
  • prevádzkovateľov železničnej siete, poskytovateľ infraštruktúry,
  • železničných alebo iných nákladných dopravcov,
  • prevádzkovateľov dopravného uzla alebo urbanistov.

Vítané sú aj start-upy, scale-upy a iné spoločnosti, ktoré majú digitálny produkt, či službu súvisiacu s:

  • energetickou účinnosťou (zlepšená aerodynamika, ľahší vagón atď.),
  • kapacitou / produktivitou (vagóny pre „nákladné autá vo vlaku“, kontajnerové vozne schopné multimodálnej prepravy, nové postupy rýchleho nakladania / vykladania, zvýšené zaťaženie nápravy atď.),
  • spoľahlivosťou (EP-brzda, automatizovaná prevádzka vlaku, digitalizácia nákladnej dopravy atď.),
  • redukciou hluku (nízkošumový optimalizovaný vagón atď.),
  • alebo celkové náklady na vlastníctvo (diaľkové ovládanie pre distribuovanú energiu, systémy poradenstva pre vodiča, spravodajské informácie o údržbe, nové terminály, rozbočovače, zriaďovacie stanice, pripojenia atď.).

Digital Industry Networking Event bude obsahovať veľa príležitostí pre profesionálov zo železničného priemyslu, aby sa spoznali a zapojili sa do B2B matchmakingu. Po registrácii je účasť bezplatná a ráno je k dispozícii ľahký obed formou bufetu.

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste sa chceli na udalosti predstaviť, obráťte sa na Balázsa Erdeia na adrese balazs.erdei@eitdigital.eu.

Miesto a čas konania: Dátum: 17. októbra 2019 od 9.00-14.00, EIT DIGITAL HUNGARY – BUDAPEST Co-Location Centre, 1117 Bogdánfy u. 10/A (in Infopark)

Predbežná agenda   Registrácia

O EIT Digital

Zámerom EIT Digital je podporovať digitálne inovácie a podnikanie pomocou iniciatív zameraných na podporu digitalizácie Európy. EIT Digital taktiež podporuje odborné vzdelávanie pre vysokoškolákov a profesionálov pomocou špecializovaných vzdelávacích programov v oblasti digitálnych technológii. V sieti EIT Digital je momentálne viac ako 170 popredných európskych firiem a univerzít. Na Slovensku zastupuje EIT Digital spoločnosť Civitta Slovakia v rámci iniciatívy ARISE Europe.