Príručka komerčnej diplomacie

Ak podnikáte v zahraničí a s inými kultúrami, môže sa vám zísť vzdelávací sprievodca pre komerčných diplomatov. Vysvetľuje, ako podporovať obchod a investície v zahraničí a zároveň stanoviť priority pre trhy, priemysel a klientov.

itc-diplomacy

Sprievodca na základe skúseností skúma spôsoby vytvárania sietí, partnerstiev, budovanie obchodných informácií a podpory obchodu a investícií.

Praktické kontrolné zoznamy a prípadové štúdie odrážajú súčasný obchodný svet digitálnych platforiem, nástrojov sociálnych sietí a meniaceho sa profilu medzinárodného obchodu.

Príručka je určená pre diplomatov a obchodných zástupcov ministerstiev zahraničných vecí alebo obchodu; orgány na podporu obchodu a investícií; obchodné združenia a obchodné komory ako aj pre podnikateľov.

Stiahnite si kompletnú príručku A Guide to Commercial Diplomacy (PDF)

Zdroj: International Trade Centre (ITC)