Budúcnosť práce a vplyv digitálnej transformácie podľa OECD

Ekonomiky a spoločnosti prechádzajú digitálnymi transformáciami, ktoré prinášajú príležitosti a výzvy a pripravenosť krajín využiť výhody digitálneho sveta do veľkej miery závisia od zručností ich obyvateľstva. Konštatuje v najnovšom vydaní Skills Outlook 2019 organizácia OECD.

oecd-skills-outlook-2019

Cieľom tohto vydania je pochopiť, ako môžu politiky, a najmä tie, ktoré ovplyvňujú rozvoj a využívanie zručností, formovať výsledky digitálnej transformácie a premietnuť sa do rovnomernejších spoločných prínosov medzi obyvateľmi krajín a v rámci nich.

Zabezpečenie toho, aby ľudia mohli využívať nové technológie a nezostali pozadu, si vyžaduje komplexné a koordinované politické úsilie. Tento balík koordinovaných politík musí súčasne podporovať digitalizáciu tam, kde sa zvyšuje produktivita a blahobyt a inak zmierniť jeho negatívne vplyvy.

Pozrite si štúdiu “Skills Outlook 2019” online

Pozrite si tiež ďalšie články na tému budúcnosť práce.