Októbrové informačné dni k výzve na predkladanie návrhov v programe Erasmus+ na rok 2020 (Košice, Banská Bystrica, Bratislava)

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a IUVENTA organizujú informačné dni k výzve na predkladanie návrhov v programe Erasmus+ na rok 2020.

erasmus-2019-infodays

Informačné dni sa budú konať na troch miestach. Účasť je potrebné potvrdiť vyplnením registračného formulára na odkaze nižšie:

Viac informácií a registrácia (PDF)