Podpora a služby pre držiteľov Seal of Excellence v oblasti patentovania stále trvá. V prvej výzve uspeli 3 slovenské firmy

Držitelia Seal of Excellence schémy SME Instrument (EIC Accelerator Pilot) môžu stále využiť služby projektu IPA4SMEs pre oblasť práv duševného vlastníctva (DV). Najbližšia uzávierka je 19.12.2019.

ipa4smes

V prvých výzvach uspeli aj slovenské firmy Multiplex DX, Danubia NanoTech a PEWAS.

Viac informácií o výzve IPA4SMEs.