Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) hľadá stážistov na rok 2020

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) vyhlasuje výberové konanie na pozíciu stážistu na rok 2020!

Chceš sa plnohodnotne podieľať na každodennej činnosti kancelárie, napr. prípravou záznamov a výstupov z konferencií a workshopov, spravodajskou činnosťou alebo organizáciou podujatí?

Termín nástupu na stáž závisí na preferenciách žiadateľa s minimálnou dĺžkou na 3 mesiace. Základnou podmienkou je aktívne ovládanie anglického jazyka, záujem o európske politiky v oblasti výskumu a inovácií a zmysel pre detail.

Stáž v kancelárii SLORD je neplatená, avšak záujemca môže získať grant z programu Erasmus+, resp. z iných programov na podporu mobilít.

Záujemcovia môžu posielať svoj životopis a motivačný list v slovenskom aj anglickom jazyku na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk. Bližšie informácie a termíny sú uvedené v informačných letákoch.

Viac informácií o SLORD