Boosting Innovation Tour: Financovanie prostredníctvom Innovation Hubs a Open Innovation Test Beds (Brno, 19.11.2019)

Konferencia Boosting Innovation Tour, sa bude konať 19. novembra 2019 v areáli brnenského výstaviska. Cieľom tejto konferencie je poskytnúť širší pohľad na koncept Innovation Hubs (IH) a Open Innovation Test Beds (OITB), ktoré predstavia pozvaní rečníci z Európskej komisie.

boosting-inno-2019

Zameria sa na konkrétne príležitosti pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré Innovation Hubs a Open Innovation Test Beds poskytujú – ako vo forme prístupu k pokročilým technológiám v duchu ‘Test before invest’, tak vo forme kaskádového financovania.

Druhým okruhom diskutovaných otázok bude budovanie a spájanie regionálnych a európskych inovačných ekosystémov, podporujúcich zapojenie MSP. Súčasťou konferencie bude aj partnerské stretnutie pre nadviazanie kontaktov medzi MSP a konzorciami IH / OITB aj medzi firmami samotnými.

Program podujatia s registráciou nájdete na webe Technologického centra AV ČR, rovnako ako registráciu na partnerské stretnutia B2Match.

Plánovanie stretnutí bude prebiehať od 4. novembra 2019 a bude k dispozícii aj v priebehu samotnej akcie.

Rokovacím jazykom bude angličtina (bez tlmočenia).