Dotazníkový prieskum o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020

Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR spustilo dotazníkový prieskum zameraný na účasť slovenských organizácií v európskom programe na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020.

horizont-2020-sk

Vaše odpovede pomôžu zmapovať hlavné dôvody vedúce k účasti, resp. neúčasti v projektoch v rámci tohto programu. Na základe získaných údajov pristúpia k návrhu odporúčaní pre slovenské subjekty vedúce k vyššej úspešnosti v rámcových programoch EÚ, ako aj konkrétnych opatrení systematickej národnej podpory pre nadchádzajúci program Horizont Európa (2021 – 2027).

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút.

Dotazník môžete vyplniť tu