Rozpočet EÚ na rok 2020: Navýšenie pre rast a konkurencieschopnosť. Posilní sa program aj Horizont 2020 či Erasmus+

Rada a Európsky parlament dnes dosiahli dohodu o rozpočte EÚ na rok 2020, ktorý sa výrazne zameriava na rast a konkurencieschopnosť, opatrenia v oblasti klímy a iné priority EÚ, ako sú bezpečnosť a riadenie migrácie.

eu-rozpocet-2020

Celkové záväzky sú stanovené vo výške 168,7 miliardy EUR. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2019 ide o nárast o 1,5 %. V rámci výdavkových stropov viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 zostalo k dispozícii 1,5 miliardy EUR, aby mohla EÚ reagovať na nepredvídané potreby.

Celkové platby dosahujú 153,6 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rokom 2019 nárast o 3,4 %. Zvýšenie je odrazom toho, že v plnej rýchlosti pokračuje vykonávanie programov na roky 2014 – 2020. Cieľom je zabezpečiť počas nadchádzajúcich rokov včasné platby príjemcom a zabrániť výraznému hromadeniu žiadostí o platby, najmä pokiaľ ide o politiku súdržnosti.

Ďalšie dôležité prvky dohody o rozpočte EÚ na rok 2020:

  • S cieľom podporiť rast a konkurencieschopnosť sa vyčlenilo 25,3 miliardy EUR (+ 7,9 % v porovnaní s rokom 2019) na programy v rámci podokruhu 1a (Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť). Zahŕňa to viac finančných prostriedkov na program Horizont 2020 (spolu 13,5 miliardy EUR, + 8,8 %), európske systémy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) (1,2 miliardy EUR, + 74,8 %) a časť Nástroja na prepájanie Európy súvisiacu s energetikou (1,3 miliardy EUR, + 35,0 %). Program Erasmus + dostane 2,9 miliardy EUR (+ 3,6 %) na podporu výmenných pobytov mládeže.
  • V záujme boja proti nezamestnanosti mladých ľudí v najviac postihnutých regiónoch sa výška finančných prostriedkov pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí stanovila na 145 miliónov EUR.
  • V oblasti bezpečnosti a migrácie sa v prospech Fondu pre azyl, migráciu a integráciu vyčlenilo 949 miliónov EUR, konkrétne na riadenie migrácie vrátane podpory členských štátov v prvej línii. Fond pre vnútornú bezpečnosť získa 501 miliónov EUR. V porovnaní s rokom 2019 sa ďalšie finančné prostriedky poskytnú viacerým agentúram, okrem iného na zamestnancov, ktorých bude prijímať agentúra FRONTEX (+ 191), Európsky podporný úrad pre azyl (+ 82), Europol (+ 24) a Európska prokuratúra (+ 10). Eurojust získa dodatočné prostriedky vo výške 3,7 milióna EUR.
  • Posilnili sa nástroje vonkajšej činnosti EÚ s cieľom pokryť príspevok EÚ v rámci prísľubu prostriedkov pre Sýriu, ktorý sa dohodol na tretej bruselskej konferencie o Sýrii, a s cieľom bojovať proti základným príčinám migrácie prostredníctvom časti trustového fondu EÚ pre Afriku zameranej na severnú Afriku.
  • Rovnako ako v rokoch 2018 a 2019 sa predvstupové fondy pre Turecko výrazne znížili v porovnaní s návrhom rozpočtu zo strany Komisie (- 85 miliónov EUR), a to vzhľadom na vzďaľovanie sa Turecka od hodnôt EÚ. Na druhej strane sa viac finančných prostriedkov poskytlo pre západný Balkán.

Zdroj/Viac informácií: Tlačová správa Európskej rady

Použitý obrázok od Julien Tromeur z Pixabay