Erasmus+: V roku 2020 EÚ investuje do vzdelávania alebo odbornej prípravy mladých viac ako 3 miliardy EUR

Komisia uverejnila začiatkom novembra výzvu na predkladanie návrhov na rok 2020 týkajúcu sa programu Erasmus+. Rok 2020 je posledným rokom súčasného programu Európskej únie pre mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Očakávaný rozpočet vo výške viac ako 3 miliardy EUR, čo predstavuje nárast o 12 % v porovnaní s rokom 2019, poskytne mladým Európanom ešte viac príležitostí na štúdium, odbornú prípravu alebo získanie odbornej praxe v zahraničí.

V rámci výzvy na predkladanie návrhov na rok 2020 Komisia začne druhú pilotnú fázu týkajúcu sa iniciatívy „Európske univerzity“.

Žiadosť o financovanie v rámci tejto výzvy môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu o financovanie požiadať aj skupiny mladých ľudí, ktoré pracujú s mládežou, ale nie sú oficiálne zaregistrované ako mládežnícke organizácie.

erasmus-sprievodca-programom

Spolu s výzvou na predkladanie návrhov dnes Komisia uverejnila aj sprievodcu programom Erasmus+ vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Poskytuje žiadateľom podrobné informácie o všetkých príležitostiach, ktoré majú k dispozícii v rámci vysokoškolského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých, mládeže a športu v rámci programu Erasmus+ v roku 2020.

Viac informácií