Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) bude mať v roku 2020 rozpočet 500 miliónov eur

Správna rada Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) dňa 4. decembra 2019 oznámila svoje rozhodnutie týkajúce sa prerozdelenia grantov ôsmim znalostným a inovačným spoločenstvám EIT (Knowledge and Innovation Communities, KICs) v roku 2020. Informuje SLORD.

eit-2020

Ku konečnému rozhodnutiu došlo po vyhodnotení stratégií a podnikateľských plánov KICs. Celkový vyčlenený rozpočet 500 mil. EUR pripadne jednotlivým KICs nasledovne:

Od svojho založenia v roku 2008 EIT vytvoril najväčšiu európsku inovačnú komunitu s viac ako 1 000 partnermi a 50 inovačnými centrami, na základe čoho bolo možné podporiť viac ako 2 000 začínajúcich a rozširujúcich sa podnikov a vytvoriť viac ako 6 100 pracovných miest a viac ako 900 nových produktov a služieb.

Zároveň, viac ako 2 200 študentov absolvovalo magisterské a doktorandské programy s označením EIT a podniky podporované EIT doteraz získali externý kapitál vo výške viac ako 1,5 mld. EUR.

Viac informácií:

Zdroj: SLORD.sk