Webinár: Artificial Intelligence and Ethics (18.12.2019)

Iniciátíva AI4EU organizuje dňa 18. decembra 2019 od 15:00 webinár, ktorý sa zameria na etické otázky v umelej inteligencii.

AI4EU-banner

Po objasnení toho, čo zahŕňa softvér umelej inteligencie (AI) a čo znamená etika, sa zameriame na tri skupiny problémov:

  1. niektoré etické problémy súvisiace s výskumom AI alebo s návrhom softvéru založeného na AI,
  2. niektoré etické otázky súvisiace s používaním softvéru založeného na AI,
  3. niektoré problémy “ethics-by-design” a riziko “ethics washing”.

Registrácia na webinár