Štúdia: Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem

SOVVA pripravila štúdiu „Moderná ekonomická diplomacia a internacionalizácia slovenských inovatívnych firiem“, ktorú podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

sovva-diplomacia

Cieľom tejto analýzy je podporiť aktivity slovenskej ekonomickej diplomacie pri internacionalizácii slovenských inovatívnych firiem a vytváraní kooperačných väzieb v podmienkach štvrtej priemyselnej revolúcie, predovšetkým sprostredkovaním úspešných príkladov, fungujúcich praktík, ale aj praktických informácií o existujúcich nástrojoch smerom k podnikateľskej komunite. Zároveň analýza prináša prehľad názorov a odporúčaní európskych inštitúcií a OECD na výskum a inovácie na Slovensku.

Analýza má štyri časti:

  • V prvej sa zamerali na analýzu hodnotení výskumu a inovácií na Slovensku z pohľadu orgánov EÚ.
  • V druhej časti sa sústredia na aktuálnu situáciu v oblasti internacionalizácie inovatívnych na Slovensku.
  • Tretia časť obsahuje analýzu osvedčených postupov a trendov zo zahraničia.
  • V štvrtej časti sú závery ako aj „SWOT analýzu“, ako aj identifikáciu oblastí, v ktorých by sa Slovensko mohlo zlepšiť.

Stiahnite si kompletnú štúdiu tu (PDF)