Úspešné inšpiratívne projekty Erasmus+

Pozrite sa na inšpiratívne projekty pre oblasť digitálnych zručností, podnikania, učenia jazykov a mnohých ďalších, ktoré program Erasmus+ spolufinancoval.

erasmus-digital-competences

Erasmus+ je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe na obdobie (2014 – 2020). Počas tohto obdobia program poskytne viac ako 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získanie skúseností a dobrovoľnícku prácu v zahraničí.

Stiahnite si publikácie pre vybrané oblasti: