CVTI SR hľadá koordinátora národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa (2021-27)

CVTI SR hľadá kandidáta na zastávanie pozície koordinátora národných kontaktných bodov pre rámcový EÚ pre výskum a inovácie – HORIZONT EURÓPA (program má trvanie od roku 2021 do roku 2027).

horizon-europe-1

Úlohy koordinátora:

  • riadiť a koordinovať sieť národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa na Slovensku (tím 12 ľudí);
  • koordinovať spoluprácu národných kontaktných bodov a národných delegátov pre program Horizont Európa;
  • koordinovať spoluprácu siete národných kontaktných bodov s ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, so Slovenskou styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli a s ďalšími relevantnými štruktúrami;
  • komplexne pokrývať systém odborného poradenstva všetkým potenciálnym žiadateľom o granty z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, tretiemu sektoru) pre ich zapojenie do programu Horizont Európa, vrátane vyhľadávania partnerov do projektov, prípravy projektov, poradenstva ohľadom administratívnych a finančných pravidiel programu;
  • realizovať činnosti smerom k zvýšeniu informovanosti vedeckej komunity a podnikateľskej sféry o možnostiach zapojenia sa do programu Horizont Európa;
  • koordinovať organizovanie informačných dní, workshopov, seminárov a školiacich aktivít;
  • spolupracovať s NCP systémami ostaných členských krajín EÚ; vrátane cezhraničných spoločných podujatí;
  • účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou;
  • zastávanie pozície národného kontaktného bodu pre špecifickú oblasť / oblasti programu Horizont Európa, ktoré budú určené na základe odborného profilu a skúseností uchádzača.

Oficiálna výzva na obsadenie pozície (PDF)