Sprievodca informačnými a poradenskými sieťami EÚ v SR

V snahe umožniť čo najpriamejšie a najefektívnejšie informovanie vytvorila Európska komisia sieť poradenských a informačných centier, ktoré slúžia širokej verejnosti buď na národnej úrovni alebo fungujú priamo v regiónoch. Pozrite si ich prehľad.

EU-siete-sk

Zohrávajú dôležitú úlohu pri komunikácii s občanmi a podnikateľskými subjektmi, od ktorých zároveň získavajú spätnú väzbu a učia sa z ich potrieb. V tomto stručnom sprievodcovi informačnými sieťami a poradenskými službami nájdete ich prehľad s uvedením kontaktného bodu na Slovensku.

Zoznam sietí podľa abecedy:

 • AFCOS
 • CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum
 • Centrálny koordinačný orgán
 • Creative Europe Desk Slovensko
 • ECC – net
 • EIONET
 • Enterprise Europe Network EEN
 • Erasmus +
 • Erasmus pre mladých podnikateľov
 • eTWINNING
 • EURAXESS
 • EURES
 • EURODESK
 • Euroguidance
 • EUROPASS
 • EURYDICE
 • Európska migračná sieť EMN
 • Európsky kontaktný bod
 • Green Spider Network
 • Horizont 2020
 • Integrovaná sieť informačno-poradenských centier (EŠIF)
 • INTERACT
 • LIFE
 • NARIC
 • REFERNET
 • SAAIC
 • Solvit
 • Spoločné výskumné centrum

Každá služba ponúka pomoc v určitej oblasti, či už ide o všeobecné informácie o EÚ alebo špecifickejšie témy ako je hľadanie si zamestnania, obchodného partnera alebo zdrojov pre financovanie projektu v Európe

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.