DesignEuropa Awards 2020

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) vyhlásil 2. ročník súťaže o cenu DesignEuropa Awards 2020, ktorá oceňuje výnimočné počiny z oblasti dizajnu a manažmentu dizajnu spomedzi držiteľov zapísaného dizajnu Spoločenstva (RCD), či už ide o jednotlivcov, malé a stredné podniky alebo veľké spoločnosti. Uzávierka je 20. apríla 2020.

designeuropa2020

Cena DesignEuropa sa udeľuje v dvoch kategóriách:

  1. malé a začínajúce podniky
  2. priemysel

Osobitná cena bude za celoživotné dielo (Lifetime Achievement).

Prihlášky je možné zasielať do 20.apríla 2020. Formuláre prihlášok a nominácií spolu s pravidlami a podmienkami sú dostupné na webovej stránke EUIPO.

Partnerom udeľovania cien je Ministerstvo hospodárskych záležitostí Holandského kráľovstva a Úrad Beneluxu pre duševného vlastníctva. Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať v Eidhovene (Holandsko) 20.októbra 2020.

Link na zapísaný dizajn Spoločenstva (RCD)

Zdroj: ÚPV SR