Technológie a nástroje na prácu z domu

Je veľmi pravdepodobné, že veľa z nás bude musieť v blízkej budúcnosti pracovať formou homeoffice kvôli vypuknutiu koronavírusu. Viacerí experti pripravili zoznam produktov, pomocou ktorých môžete udržiavať spoluprácu a pracovať na diaľku so svojím tímom. Tu sú niektoré z nich…

tech-against-cv

Tech Against Coronavirus pripravili zoznam kolaboratívnych, videokonferenčných, time-tracking nástrojov a aplikácií, databáz a spravodajstva. Pozrite si viac ako 60 nástrojov, ktoré zosumarizovali.

BBC sa zamýšľa nad optimalizáciou, podmienkami práce počas pobytu doma a ako zostať produktívnymi. Viac v článku BBC

IT Asociácia Slovenska pripravila sumarizáciu nástrojov, ktoré uľahčujú žiakom prístup k online učivu a nástroje na zabezpečenie telekonferencií Viac informácií t