Marcová výzva EIC Accelerator a problematika koronavírusu (Aktualizované)

Európska komisia vo svojej tlačovej správe z 13. marca vyzýva firmy, ktoré majú inovácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu problémov s koronavírusom, aby podali  svoje návrhy v marcovej uzávierke EIC Accelerator. Vzhľadom na veľa nesprávnych interpretácií, si dovoľujem vysvetliť obsah a kontext tlačovej správy.

UPOZORNENIE: Na poslednú chvíľu Európska komisia rozhodla, že predlžuje termín podania návrhov pre EIC Accelerátor o 48 hodín. Nový termín podania je 20. marca 2020, 17:00 Bruselského času. V prípade že ste návrh už podali, v FTO portáli môžete do vyššie uvedeného termínu vziať podanú verziu návrhu späť (withdraw proposal) prepísať ju novým podaním. Ide o výzvu EIC-SMEInst-2018-2020 (Link). Zdroj: Twitter EIC

Vysvetlivky:

  • výzva na projekty EIC Accelerator ide podľa svojich štandardných pravidiel s uzávierkou 18. marca 2020 o 17:00 (link na výzvu),
  • nejde o špeciálnu výzvu pre problematiku koronavírus,
  • vzhľadom na to, že tlačová správa je zverejnená 3 pracovné dni pred uzávierkou výzvy, nie je možné očakávať nové návrhy, ktoré by aj tak neboli v príprave (projekt EIC Accelerator sa proste za 3 dni nedá pripraviť),
  • výzva bude klasickou výzvou EIC Accelerator, ktorá bude podporovať všetky druhy inovácií a sektorov,
  • nie je špeciálna alokácia ani zvýhodnenie projektov, ktoré riešia problematiku koronavírus,
  • v prípade, že projekty s možným dopadom na problematiku koronavírus budú vybrané, EK sa bude snažiť zrýchlený postup na ich implementáciu.

Tlačová správa:

The European Commission is calling for startups and SMEs with technologies and innovations that could help in treating, testing, monitoring or other aspects of the Coronavirus outbreak to apply urgently to the next round of funding from the European Innovation Council. The deadline for applications to the EIC Accelerator is 17:00 on Wednesday 18 March (Brussels local time).

With a budget of €164m, this call is “bottom up”, meaning there are no predefined thematic priorities and applicants with Coronavirus relevant innovations will be evaluated in the same way as other applicants. Nevertheless, the Commission will look to fast track the awarding of EIC grants and blended finance (combining grant and equity investment) to Coronavirus relevant innovations, as well as to facilitate access to other funding and investment sources.

The EIC is already supporting a number of startups and SMEs with Coronavirus relevant innovations, awarded funding in previous rounds. This includes the EpiShuttle project for specialised isolation units, the m-TAP project for filtration technology to remove viral material, and the MBENT project to track human mobility during epidemics.

Zdroje:


Pozrite si tiež aktuality k EIC Accelerator: