PARSEC podporí ďalšie firmy v odvetviach potravín, energetiky a životného prostredia na základe pozorovania Zeme

PARSEC podporí prelomové výrobky a služby v odvetviach potravín, energetiky a životného prostredia a ponúka financovanie až do 100 tisíc eur na podporu nových nápadov na trh. Uzávierka druhej výzvy je 20. júna 2020.

parsec-accelerator

Iniciatíva PARSEC (Promoting the international competitiveness of European Remote Sensing companies through Cross cluster collaboration) podporí konzorciá tvorené minimálne dvoma a maximálne štyrmi partnermi, pričom aspoň jeden z partnerov je úspešným príjemcom z otvorenej výzvy 1, ktorý musí byť tiež vedúcim konzorcia.

Konzorciá musia spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií:

  1. Pochádzať z rovnakého odvetvia, ale z rôznych krajín (cezhraničné),
  2. Pochádzajú z rôznych sektorov, ale z rovnakej krajiny (medziodvetvové),
  3. Z rôznych sektorov a z rôznych krajín.

Aby ste sa pripojili k 100 príjemcom financovania z prvej otvorenej výzvy, sledujte webovú stránku PARSEC a sociálne médiá PARSEC (Facebook, Twitter, LinkedIn), aby ste sa dozvedeli o vybraných spoločnostiach a sledovali nadchádzajúce udalosti. Počas jari 2020 sa zorganizuje päť stretnutí zameraných na vytváranie stretnutí s cieľom uľahčiť stretnutie so spoločnosťami a vytvorenie konzorcií: tri fyzicky organizované na rôznych miestach v Európe a dve online.

Viac informácií o výzve na predkladanie návrhov

PARSEC je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorého cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.