Prezentácie z informačného dňa Horizont 2020: Bezpečnosť

Po zrušení Informačného dňa, ktorý sa mal konať v dňoch 12.-13.3. v Bruseli, Európska komisia poskytla prezentácie so zvukovou nahrávkou rečníkov, ktoré mali byť v rámci Informačného dňa prezentované.

serema

Prezentácie sú k dispozícii na stiahnutie na stránke NCP projektu SEREN4 alebo prostredníctvom google drive.

Zdroj: SEREN4 NCP projekt. Prevzaté z CVTI SR.