Európska komisia rozširuje dočasný rámec štátnej podpory

Európska komisia prijala 5 nových opatrení, ktorých cieľom je zmierniť sociálno-ekonomický dopad koronavírusu:  od podpory výskumu a vývoja, cez testovanie až po mzdové dotácie.

Zmenou z 3. apríla sa dočasný rámec rozširuje o ďalších päť druhov opatrení pomoci:

  • Podpora výskumu a vývoja: Členský štát môže vo forme priamych grantov, návratných záloh alebo daňových výhod podporiť výskum a vývoj v súvislosti s koronavírusom.
  • Podpora výstavby a rozširovania testovacích zariadení: Členské štáty môžu podporiť investície, ktoré umožnia výstavbu alebo rozšírenie infraštruktúr potrebných na vývoj a testovanie výrobkov, ktoré sú užitočné pre boj proti pandémii.
  • Podpora produkcie výrobkov: Členské štáty môžu poskytnúť investície na rýchlu výrobu produktov relevantných na zvládnutie pandémie.
  • Odklady daní alebo pozastavenia príspevkov na sociálne zabezpečenie: Štáty môžu udeliť cielené odklady platieb daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie v tých odvetviach, regiónoch alebo pre typy spoločností, ktoré sú ochorením postihnuté najviac.
  • Mzdové dotácie pre zamestnancov: s cieľom obmedziť vplyv koronavírusovej krízy na pracovníkov môžu členské štáty prispievať na mzdové náklady zamestnancov, ktorí by mohli v dôsledku koronavírusu prísť o prácu.

Zdroj: Tlačová správa EK

Prevzaté z Enterprise Europe Network Slovensko

Pozrite si tiež: