EUvsVirus: Pan-European Hackaton (24.-26.4.2020)

Európska komisia bude v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ organizovať celoeurópsky hackathon na spojenie občianskej spoločnosti, inovátorov, partnerov a obstarávateľov v celej Európe s cieľom vyvinúť inovatívne riešenia na prekonanie problémov súvisiacich s koronavírusom.

eu-vs-crisis

Zatiaľ je oznámená termín konania, ktorý bude 24.-26. apríla 2020. Prihlasovanie bude otvorené od budúceho týždňa.

Viac informácií