Implementačná stratégia pre program Horizont Európa (2021-2027)

Dňa 29. apríla Komisia uverejnila prvý návrh implementačnej stratégie programu Horizont Európa. Spolu s členskými štátmi a zainteresovanými stranami Komisia v súčasnosti pripravuje pracovné programy programu Horizont Európa.

horizon-europe-banner-0

Časť tejto prípravy sa týka vymedzenia želaných vplyvov a priorít financovania prostredníctvom procesu strategického plánovania. Druhá časť sa týka vykonávacej stratégie, ktorá poskytne rámec pre pravidlá a procesy v rámci celého programu a životného cyklu projektu, čo umožní, aby program dosiahol svoj vplyv účinným a užívateľsky ústretovým spôsobom.

Uverejnený dokument je prvým návrhom takejto stratégie. Je to živý text, ktorý sa bude ďalej rozvíjať v roku 2020.

Dokument si môžete stiahnuť tu (PDF)