Vyhodnotenie prieskumu o motívoch a bariérach účasti slovenských žiadateľov v programe Horizont 2020

CVTI SR pripravilo vyhodnotenie dotazníkového prieskumu zameraného na účasť slovenských organizácií v európskom programe na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020.

cvti-h2020-dotaznik

V publikácii nájdete analýzu, ktorú uskutočnili na základe získaných odpovedí z realizovaného dotazníkového prieskumu týkajúceho sa projektov v rámci Horizontu 2020.

Publikáciu si môžete stiahnuť tu.

Zdroj: SLORD