Stručný leták k problematike etiky v projektoch Horizont 2020

Technologické centrum AV ČR vydalo stručný elektronický leták k problematike etiky vo výskume, ktorej je v projektoch H2020 venovaná veľká pozornosť a v jeho pravidlách sú zakotvené aj zodpovedajúce právne nástroje.

tc-letak-etika

Leták si môžete stiahnuť tu (PDF).

Zdroj: H2020.cz