Webinár: Ako môže nová generácia internetu prenastaviť spoločnosť po COVID-19 (20.5.2020)

Aký bol prínos internetu počas svetového zastavenia? Čo fungovalo a čo nefungovalo? Aké sú vznikajúce potreby spoločnosti po COVID-19? Ako možno tieto potreby riešiť pri rešpektovaní základných hodnôt súkromia, účasti a rozmanitosti? Aký môže byť prínos iniciatívy Internet novej generácie (NGI) pre inovatívne internetové služby?

tetra-ngi-webinar-20200520

Tento webinár bude podporovať interaktívne úvahy, aby sa misia NGI prepojila s rýchlo sa rozvíjajúcimi potrebami spoločnosti po COVID-19. Spoločne s komunitou mimovládnych organizácií identifikujeme vznikajúce príležitosti pre vizionárskych začínajúcich podnikateľov, výskumných pracovníkov a vývojárov.

Iniciatíva NGI sa zameriava na rozvoj internetu zameraného viac na človeka, ktorý podporuje hodnoty otvorenosti, decentralizácie, inkluzívnosti a ochrany súkromia a zároveň poskytuje kontrolu späť koncovým používateľom, najmä ich údajom, v aby sa zvýšila dôvera v internet.

Vyžaduje si to transparentnejšie služby, viac spravodajských informácií, väčšie zapojenie a účasť, čo vedie k internetu, ktorý je otvorenejší, robustnejší, interoperabilnejší a viac podporujúci sociálne inovácie. Pri tom NGI zapojí najlepších inovátorov internetu do riešenia technologických príležitostí, ako aj do overovania a testovania relevantných minimálnych životaschopných produktov a služieb v reálnych trhových podmienkach.

Viac informácií a registrácia