Európske výskumno-inovačné partnerstvá v novom rámcovom programe Horizon Europe

Európska komisia predstavuje navrhnutých 49 partnerstiev, ktoré sa stanú rámcom pre spoluprácu EÚ a verejných a súkromných partnerov v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe (2021-2027).

Aktualizované informácie ku kandidátom na európske výskumno-inovačné partnerstvá v programe Horizon Europe. Účelom tejto neformálnej správy je poskytnúť komplexný prehľad o 49 kandidátoch na európske partnerstvá a pripomenúť príslušné kľúčové aspekty v rámci hodnotiaceho procesu a hodnotenia ich predchodcov.

sturctureheu
Navrhnutá štruktúra programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe (2021-2027)

Cluster Health

  • EU-Africa Global Health Partnership (GHP/EDCTP3)
  • European Partnerships for Innovative Health
  • European Partnership for Chemicals Risk Assessment
  • European Partnership ERA for Health
  • European Partnership on Health and Care Systems Transformation
  • European Partnership for Personalised Medicine
  • European Partnership on Rare Diseases
  • European Partnership on One Health / Antimicrobial Resistance (AMR)

Cluster Digital, Industry and Space

  • European Partnership for High Performance Computing (HPC)
  • European Partnership for Key Digital Technologies (KDT)
  • European Partnership for Smart Networks and Services (SNS)
  • European Partnership on Artificial Intelligence, Data & Robotics
  • European Partnership for Photonics
  • European Partnership for Clean Steel Low Carbon Steelmaking
  • European Partnership on Metrology
  • European Partnership Made in Europe
  • European Partnership for Carbon Neutral and Circular Industry
  • European Partnership for Globally competitive Space Systems
  • European Partnership for a Geological Service (for Europe)

Cluster Climate, Energy and Mobility

  • European Partnership for Transforming Europe’s rail system
  • European Partnership for Integrated Air Traffic Management (ATM)
  • European Partnership for Clean Aviation
  • European Partnership on Clean Hydrogen
  • People-centric sustainable built environment (Built4People)
  • European Partnership – Towards zero-emission road transport (2ZERO)
  • European Partnership on Connected and Automated Driving (CCAM)
  • European Partnership on Zero-emission Waterborne Transport
  • European industrial battery value chain
  • European Partnership – Driving urban transitions to a sustainable future (DUT)
  • European Partnership for Clean Energy Transition

Cluster Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

  • European Partnership Accelerating farming systems transition: agroecology living labs and research infrastructures
  • European Partnership for Animal Health (PAH)
  • Agriculture of Data
  • European Partnership Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
  • European Partnership for Blue Oceans
  • European Partnership for Safe and Sustainable Food Systems
  • European Partnership for a Circular bio-based Europe
  • European Partnership Water Security for the Planet (Water4All)

Other pillars

  • European Open Science Cloud (EOSC) Partnership
  • European Partnerships Innovative SMEs
  • EIT Knowledge and Innovation Communities

Dokument o Európskych partnerstvách v HEU si stiahnite tu (PDF)

Zdroj: EK, SLORD, CVTI SR