e-Learning H2020: Krátke videá o programe v češtine (Téma: Technické, finančné správy a tretie strany)

Českí kolegovia pripravili krátke videá, kde zhrnuli základné informácie o príprave  a podávaní finančných správ v programe Horizont 2020 ako aj úlohe a vykazovaní tretích strán v projekte.

Pozrite si tiež ďalšie témy v e-Learning H2020: Krátke videá o programe v češtine:

Reporting v rámcovom programe Horizont 2020

Priebežný (kontinuálny) reporting v rámcovom programe Horizont 2020

Ako vyplniť finančný výkaz v rámcovom programe Horizont 2020?

Tretie strany v rámcovom programe Horizont 2020