Vyše 2000 európskych inovačných MSP požiadalo o podporu na svoje nové eko produkty a služby v rámci EIC Accelerator

Na podporu plánu hospodárskej obnovy Európy požiadalo o finančnú podporu vo výške 7,8 miliardy EUR z jednorazovej výzvy s uzávierkou 19. mája 2020 – EIC Accelerator Green Deal viac ako 2 000 spoločností zameraných na trvalo udržateľné inovácie.

eica-green-deal-2020

Väčšina spoločností preložila návrhy, ktoré prispievajú k cieľom ekologických zámerov EÚ – zvýšiť ambície EÚ na zmiernenie klímy a/alebo adaptáciu, prechod priemyslu na čisté a/alebo obehové hospodárstvo a dosiahnuť ambície nulového znečistenia a prostredie bez toxických látok.

Vybrané štatistiky z májovej výzvy:

  • 41 % návrhov požadovalo kombinované financovanie (blended fnance) grantu a vlastného kapitálu – 73,8 % z celkovej požadovanej sumy na financovanie
  • Žiadosti boli doručené z 38 rôznych krajín, pričom najviac projektov bolo z Talianska, Nemecka, Špenielska, Izraela a Francúzska.
  • Účasť “widening countries”, kam patrí aj SR je 10,6 % (info o widening)
  • 19 % výkonných riaditeľov (CEO) MSP tvoria ženy

Pohovory s najúspešnejšími uchádzačmi sa uskutočnia v prvom a/alebo druhom júlovom týždni.

Viac o májovej výzve EIC Accelerator Green Deal.

Zdroj: Európska komisia