Príručka na prípravu projektov EIC Pathfinder

Príručka „Ako úspešne podať návrh – EIC Pathfinder: FET Open a FET Proactive“ je teraz online. Posledné uzávierky schém budú ešte pre vybrané typy projektov v júli a októbri.

eic-pathfinder-guide-2020

Táto publikácia bola vypracovaná v rámci schémy Access2EIC, oficiálnej siete národných kontaktných miest (NCP) programu Horizont 2020 pre Európsku radu pre inovácie – EIC (FET, SME a Access to Risk Finance). Hlavným cieľom Access2EIC je poskytovať podporu a špecializované služby sieti NCP.

Autormi tejto príručky sú NCP programu Horizont 2020, ktorí pravidelne komunikujú s  uchádzačmi FET. Tieto vstupy sú doplnené o pohľad hodnotiteľov. Príručka by preto mala byť užitočná pre každé zhromaždenie konzorcií na spoločné predkladanie návrhov EIC Pathfinder. Cieľom je pomôcť univerzitám, MSP, spin-off, startupom lepšie pochopiť požiadavky a podmienky EIC Pathfinder a tým uspieť pri získavaní grantu.

Príručku je možné nájsť a stiahnuť tu.

Plánované uzávierky pre rok 2020:

  • 14.10.2020 – FETOPEN-03-2018-2019-2020 (CSA-LS)
  • 2.7.2020 – FETPROACT-EIC-07-2020 (RIA) a FETPROACT-EIC-08-2020 (RIA) 2

Viac informácií o EIC Pathfinder