MediaMotorEurope: Akceleračné služby pre inovátorov v oblasti médií a kreatívneho priemyslu

Európska iniciatíva MediaMotorEurope otvára výzvu na akceleračné služby pre deep tech inovačné firmy v oblasti médií a kreatívneho priemyslu. Uzávierka je 17. júla 2020.

MediaMotorEurope

Vybrané startupy a scaleupy získajú: 

 • Špecializovaný koučing na podporu rozširovania podnikania na nové trhy
 • Podpora a poradenstvo šité na mieru potrebám a výzvam začínajúcich firiem, zlepšovanie zručností v oblastiach, ako sú trh produktov, právne aspekty, získavanie finančných prostriedkov, vývoj produktov, strategické riadenie, internacionalizácia, UX a dizajn atď.
 • Spolupráca s médiami a kreatívnymi spoločnosťami a podpora verejného obstarávania
 • Stretnutia a príležitosti na vytváranie sietí s investormi
 • Prezentácia a prezentácia významných mediálnych udalostí
 • Šanca vyhrať vstupenky na príslušné medzinárodné konferencie s veľkým dosahom
 • Poukážky na podporu cestovných nákladov

Základné informácie o výzve:

 • Termín uzávierky: 17. júla 2020
 • Očakávané trvanie projektov: 6 mesiacov
 • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: nefinančná pomoc (akceleračné služby)
 • Viac informácií o výzve

MediaMotorEurope je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.