RailActivation: Aktivácia inkluzívneho rastu v MSP v železničnej doprave inováciami na pracovisku

Iniciatíva RailActivation – “Activating inclusive growth in railway SMEs by workplace innovation” vyhlasuje výzvu pre firmy (MSP a midcaps) v oblasti podpory inkluzívneho rastu v MSP v železničnej doprave inováciami na pracovisku. Uzávierka je 15.7.2020.

railactivation

Podporované aktivity:

LOT 1: Direct innovation support to SMEs

  • Coaching-mentoring
  • Implementation of Pilot Scheme in real conditions
  • Travel voucher granting
  • Other activities included in the correct performance of LOT 1

LOT2: Indirect innovation support – Part 1

  • Mapping Program

LOT2: Indirect innovation support – Part 2

  • Scalability: Use case Promotion

Základné informácie o výzve:

 • Termín uzávierky: 15. júla 2020
 • Očakávané trvanie projektov: 10 mesiacov
 • Maximálna výška finančnej podpory pre každú tretiu stranu: 10 020 EUR
 • Viac informácií o výzve

RailActivation je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.