EIC Accelerator rozdelil v marcovej výzve 314 miliónov medzi 72 startupov

Európska komisia prostredníctvom pilotnej fázy European Innovation Council (EIC) Accelerator Pilot pridelila takmer 166 miliónov 36 spoločnostiam, ktoré sú určené na boj proti pandémii koronavírusu. Okrem toho sa poskytne viac ako 148 miliónov eur ďalším 36 spoločnostiam, ktoré majú prispieť k plánu obnovy Európy, čím sa celkové investície z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020, zvýšia v tomto kole na 314 miliónov eur.

eica-2020-03-results

Z pridelených finančných prostriedkov EIC vo výške 314 miliónov eur bude 174 miliónov eur vo forme kapitálových investícií (equity). Pilotný projekt akcelerátora EIC od svojho zavedenia v polovici roku 2019 ponúkol okrem grantovej podpory (do výšky 2,5 milióna eur) aj možnosť priamych kapitálových investícií do výšky 15 miliónov eur.

Doteraz sa o podporu prihlásilo viac ako 10 000 startupov a MSP s celkovou finančnou žiadosťou vo výške viac ako 26 miliárd eur. Z 72 spoločností, ktorým bola udelená podpora, 46 spoločností získa podporu vstupom investície do vlastného kapitálu.

Posledná výzva na predkladanie návrhov pre EIC Accelerator je 7.10.2020.

Viac informácií:

Pozrite si tiež: