Aktualizované vydanie anotovaného návrhu pre EIC Accelerator

Iniciatíva Access2EIC vydala aktualizovanú príručku pre návrhy EIC Accelerator vo forme anotovanej šablóny, ktorá obsahuje odporúčania hodnotiteľov a expertov k príprave dobrého návrhu projektu.

access2eic-annotated-template-2020

Nájdete tu popisy všetkých častí a príloh návrhu projektu ako aj odporúčania a školenia hodnotiteľov pre májovú výzvu EIC Accelerator (viac o májovej výzve).

Dokumenty si môžete stiahnuť tu (Access2EIC)


Viac informácií o EIC Accelerator (bývalý SME Instrument)