Letný seriál pre duševné vlastníctvo: 4 dôvody pre design rights (práva na dizajn)

Práva na dizajn sú jedným z viacerých práv duševného vlastníctva. Ide o výlučné práva, ktoré chránia vzhľad výrobku alebo jeho časti za predpokladu, že sú nové a majú osobitý charakter, ktorý ho odlišuje od akýchkoľvek už existujúcich dizajnov, ktoré by mohli byť známe (avšak staré).

4ip-design

Podniky registrujú dizajny s cieľom posilniť svoju konkurenčnú výhodu, predchádzať kopírovaniu práce a vytvárať aktíva na tvorbu hodnôt. To znamená, že absencia ochrany dizajnu môže mať nepriaznivý vplyv na tieto rozmery.

Hlavnými dôvodmi pre využitie dizajnových práv sú:

  1. exkluzivita
  2. komercializácia
  3. reputácia
  4. hodnota

Stiahnite si infografiku s popisom (PDF) | Interaktívna verzia príručky

Pozrite si všetky diely seriálu:

 

Zdroj: 4IP