Letný seriál pre duševné vlastníctvo: 4 dôvody pre copyright (autorské práva)

Autorské právo existuje automaticky v pôvodných kreatívnych dielach bez úradnej registrácie. Udeľuje autorom morálne a ekonomické práva, vrátane ochrany pred neoprávneným kopírovaním a používaním.

4ip-copyright

Je pravdepodobné, že všetky organizácie budú mať nejaké diela chránené autorským právom. Autorské právo chráni širokú škálu výtvorov vrátane kníh, článkov, brožúr, reklám, hudobných kompozícií, filmov, pôvodných obrázkov, výkresov, architektúry, máp, databáz a softvérových programov. Zabraňuje nezákonnému používaniu diela, zvyšuje povesť tvorivosti, poskytuje platformu spolupráce a zlepšuje prístup k finančným prostriedkom.

Informovanosť o autorských právach je nevyhnutná aj na legitímne využívanie alebo využitie výtvorov iných s povolením nositeľa práv.

Hlavnými dôvodmi pre využitie autorského práva sú:

  1. dlhodobá ochrana pred kopírovaním konkurencie
  2. reputácia
  3. spolupráca a príjmy z autorských práv
  4. financovanie a zvýšenie hodnoty pre investorov

Stiahnite si infografiku s popisom (PDF) | Interaktívna verzia príručky

Pozrite si všetky diely seriálu:

Zdroj: 4IP