Modelový term sheet pre investície kapitálu do slovenských cieľových spoločností

SLOVCA (Slovak Venture Capital and Private Equity Association) a jej pracovná skupina Legal and Tax Committee vydala modelový Term Sheet na dokumentovanie investícií kapitálu do slovenských cieľových spoločností.

slovca

Dokument sa usiluje o zosúladenie najlepšej medzinárodnej praxe dokumentovania investícií kapitálu s realitou a právnym rámcom fungovania slovenských obchodných spoločností. Je dostupný tak v slovenskej ako aj v anglickej verzii a je ho možné využívať nielen pre investície rizikového kapitálu (venture capital), ale s úpravami aj pre investovanie zo strany anjelských investorov a private equity fondov.

Funkciou dokumentu je sumarizovať všetky podstatné komerčné a právne prvky komerčnej dohody medzi zakladateľmi cieľovej spoločnosti, jej ostatnými existujúcimi akcionármi a vstupujúcim investorom tak, aby po podpise Term Sheetu mohli byť základné parametre rozvité vo väčšom detaile v právne záväznej zmluvnej dokumentácii.

Dokument je voľne dostupný v anglickom aj slovenskom jazyku na web stránke SLOVCA a na jeho využitie a úpravy pre potreby konkrétnej transakcie nie je potrebný osobitný súhlas.

Zdroj: SLOVCA