Prehľad aktuálnych výziev pre firmy na malé projekty (kaskádové granty)

Aktuálne sú v rámci programu Horizont 2020 otvorené takmer tri desiatky výziev pre malé projekty (zvyčajne 10-200 tisíc eur na obdobie do jedného roka) v rôznych technologických oblastiach. Viac informácií tu