Liga výnimočných: 18 špičkových slovenských inovačných firiem s certifikátom Európskej komisie. Získajú podporu aj na Slovensku?

18 slovenských firiem získalo doposiaľ certifikát Seal of Excellence programu Horizont 2020 v schéme EIC Accelerator. V rámci hodnotenia schémy najlepší európski experti ohodnotili ich produkt, podnikateľský plán ako aj efektivitu zdrojov na realizáciu projektu ako vynikajúce. Pomôže im to získať podporu na Slovensku?

soe-banner

EIC Accelerator je pokračovaním európskej schémy SME Instrument Fáza 2 a je realizovaný v rámci Rámcového programu pre výskum a inovácie 2014-2020 – Horizont 2020. Umožňuje mladým inovatívnym firmám získať grant až do výšky 2,5 milióna eur a investíciu až do 15 miliónov na financovanie dokončenia vývoja a uvedenia prelomových a ambicióznych produktov na globálne trhy, pre ktoré je potvrdený trhový dopyt a pritiahnu záujem investorov. Vďaka financiám z tejto schémy je vysoký predpoklad rastu podporených firiem, generovania globálnych tržieb a vytvárania nových pracovných miest. Schéma EIC Accelerator bola ukončená v októbri 2020.

Seal of Excellence

Seal of Excellence je formálna značka kvality, ktorú Európska komisia udeľuje projektom, ktoré v sú transparentnom hodnotiacom procese označené odborníkmi ako vynikajúce a získali aspoň 13 bodov z 15.

Regióny/členské štáty, ktoré majú záujem financovať projekty s využitím Seal of Excellence, budú môcť využívať zdroje EŠIF (v súlade s prioritami EŠIF, ako aj vnútroštátnymi pravidlami a príslušnými pravidlami EÚ) alebo vlastné národné/regionálne zdroje, a to bez ďalšieho hodnotenia.

Slovensko spustilo výzvu pre štúdie realizovateľnosti (bývalá fáza 1). No na úspešnú podporu inovačných firiem je potrebné spustenie aj ambicióznejšej schémy vo forme financovania tých najlepších projektov aj z EIC Accelerator-a. Práve aj táto schéma je možnosť ako podporiť viacero špičkových inovátorov, ktorí získali vysoké hodnotenie projektov a certifikát Seal of Excellence. 

Nižšie uvedené slovenské firmy tiež získali množstvo ocenení, dôveru investorov či záujem od potenciálnych zákazníkov. Avšak sú v stave, keď grantová podpora je nevyhnutná na urýchlenie ich vstupu na trh, vybudovanie konkurenčnej pozície a následné získanie investičných prostriedkov pre ďalší rast.

Slovenskí držitelia Seal of Excellence v schéme EIC Accelerator

Firmy, ktoré získali pečať kvality zo schémy EIC Accelerator (po januári 2018) sú uvedené v abecednom poradí (názov firmy je odkazom na ich domovskú stránku, prípadne stránku produktu):

 • Allia, s.r.o. – vyvíja globálnu asistenčnú smart platformu VITIPORT, ktorá uľahčuje a optimalizuje potrebné kroky v správnom čase tak, aby sa maximalizovala účinnosť opatrení proti hubovým a hmyzovým patogénom pre pestovateľov hrozna;
 • altFINS j.s.a. – fintech startup, ktorý vyvíja platformu pre malých i inštitucionálnych investorov na analýzu, obchodovanie a sledovanie digitálnych aktív založených na technológii blockchain (kryptomeny, tokeny);
 • Autech, s.r.o. – vyvíja AgeVolt, hardvér a softvér nabíjacej stanice pre elektromobily, určený na realizáciu komplexných nabíjacích systémov rovnako pre koncového zákazníka, ako aj pre samosprávy či biznis odvetvie
 • eROBOT, j.s.a. vyvíja inovatívny HW a SW systém pre samo-údržbu priemyselných robotov, kde na základe Tribotechnickej diagnostiky riadi proces mazania jednotlivých prevodových modulov robota a tým eliminuje poruchy robotov vo výrobných procesoch.
 • GA Drilling a.s. – vyvíja inovatívny systém plazmového vŕtania a frézovania technológiou PLASMABIT® v geotermálnej energetike, olejárskom a ťažobnom priemysle, ktorý dokáže fungovať v extrémnych teplotách a tlaku, aké nájdeme hlboko pod zemskou kôrou;
 • GOSPACE Tech s. r. o. – vyvíja Fleximodo, riešenia pre inteligentné parkovanie na báze IoT senzorov pre mestá aj súkromné objekty
 • Leitner Technologies s.r.o. – vyvíja technológiu na recykláciu odpadových materiálov, ktorá ich pomocou elektrického termického rozkladu premení na procesnú kvapalinu a plyn, použiteľné ako ekologické palivá, pričom technológia neprodukuje takmer žiadny odpad ani splodiny;
 • MAINDATA, spol. s r.o. – vyvíja službu Stream Hash, ktorý zefektívňuje satelitnú distribúciu signálu pre pozemné vysielanie digitálnej televízie, s výraznými úsporami prevádzkových nákladov na distribúciu signálu k pozemným televíznym vysielačom cez satelitné prenosy;
 • MATSUKO s.r.o. – vyvíja prevratnú holografickú komunikačnú platformu, ktorá prostredníctvom zmiešanej reality a trojrozmerných hologramov vytvára nový formát pre vzdialenú komunikáciu, napr. pri práci z domu, či riadení geograficky distribuovaných tímov;
 • Night sky, s.r.o. – vyvíja globálnu informačná platformu GENIMEN-PORT poskytujúcu poľnohospodárom včasné, presné a personalizované informácie o tom, kedy a ako chrániť ovocné sady pred škodlivými patogénmi a podporu rozhodovania o aplikácií fytosanitárnych ošetrení a plnení ďalších operatívnych úloh;
 • Nitroterra Technology, j.s.a. vyvíja technológiu a platformu pre efektívnu produkciu a aplikáciu mikrobiálnych biohnojív šetrných k životnému prostrediu. Globálne aplikovateľná technológia umožňuje dosahovať významné ekonomické a ekologické benefity farmárom, pestovateľom a výrobcom biohnojív;
 • NORMEX, s.r.o. – vyvíja viacúčelový profesionálny edukačný systém novej generácie (Visual Reading®), určený na rozvoj čítania, pochopenia reči a jazyka, pre podporu produkcie reči pre deti so znevýhodnením;
 • PeWaS s.r.o. – vyvíja prelomový produkt AQUAHOLDER, založený na ich vlastnej technológii obaľovania osív, ktorá ako základ využíva superabsorpčné polyméry, na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity pre oblasti s nedostatkom vody na celom svete;
 • R-DAS, s.r.o. – R&D firma vyvíja smart inovácie s integráciou na čipe s celosvetovým presahom v rôznych oblastiach od zdravotníctva až po digitálnu bezpečnosť napr. super bezpečné technológie a systémy pre mobilné elektronické služby (eGov, eHealth, eID a ePass);
 • Solargis s.r.o. – vyvíja unikátne softvérové riešenie, ktoré výrazne uľahčuje proces analýzy, zhodnotenia a riadenia procesov celého životného cyklu solárnej energie s cieľom zvýšenia hodnoty fotovoltaickej energie a maximalizácie ziskovosti;
 • Tachyum s.r.o. s vývojovými centrami v Bratislave a Santa Clara (USA) vyvíja vysoko výkonný, univerzálny procesorový čip na spracovanie dát, umelú inteligenciu (AI) a superpočítače (High Performance Computing – HPC);
 • Usability Engineering Center, s.r.o. – vyvíja aplikáciu Everifin, ktorá umožňuje pohodlne spravovať účty vo viacerých krajinách, priame okamžité platby bez kartových asociácií, správu investícií, kryptoaktív alebo iných nefinančných aktív, ako aj možnosť online doručovať faktúry
 • Zdroje Zeme, a.s. vyvinuli riešenie EFFECO. Spĺňa striktné požiadavky cirkulárnej ekonomiky pre spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu a revitalizáciu pôdy. Produktom EFFECO je pôdny regeneračný substrát a zelená energia. Riešenie je škálovateľné a licencovateľné vďaka patentovej ochrane v 60 krajinách sveta.

Vzhľadom na vysokú konkurenciu a relatívne malý objem prostriedkov na európskej úrovni doteraz získali prestížny grant EIC Accelerator priamo z Európskej komisie len dve slovenské firmy:

 • MultiplexDX, ktorá vyvíja vysoko presné diagnostické testy pre efektívnu a personalizovanú liečbu rakoviny prsníka a priniesla na trh prvý slovenský PCR test na ochorenie COVID-19,
 • Sensoneo j.s.a., ktorá vyvíja inteligentné riešenie pre riadenie odpadového hospodárstva (kombinuje pokročilé senzory s cloud softvérom a riadením zvozov) pre mestá, zvozové spoločnosti a OZV.

V predchádzajúcej generácii programu, ktorý financoval inovačné pdojekty pod hlavičkou SME Instrument (fáza 2) uspela aj slovenská firma:

 • SAFTRA Photonics, ktorá vyvíja Pickmol: rýchly systém diagnostiky organického znečistenia vody prostredníctvom vlastných čipov

EIC Accelerator v roku 2018 nahradil schému SME Instrument, ktorá podporuje ambiciózne inovatívne firmy v Európe pri validácii a uvedení prelomových produktov na trh. Kompletný zoznam slovenských firiem, ktoré získali SME Instrument alebo podporu na štúdiu realizovateľnosti od roku 2014.

Ďalšie informácie o EIC Accelerator:

Aktualizované 1.12.2020