Prestížny grant EIC Accelerator získa už druhá slovenská firma. Pozrite si výsledky májovej výzvy

Európska rada pre inovácie (EIC) udelila viac ako 307 miliónov eur 64 inovatívnym startupom a malým a stredným podnikom (MSP) prispievajúcim k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a plánu obnovy. Uspela aj druhá slovenská firma. Už 9. septembra 2020 sa bude v Bratislave konať národný deň pre EIC Accelerator, kde sa dozviete o poslednej výzve i plánoch do budúcnosti.

EIC udelilo aj 562 pečatí excelentnosti (Seal of Excellence) v súvislosti s Európskou zelenou dohodou startupom a MSP. Viac ako tretinu spoločností v EIC výzve vedú ženy – generálne riaditeľky, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi kolami výzvy EIC trojnásobné zvýšenie. Prispelo k nemu opatrenie financovania, ktoré by zaručilo, že najmenej štvrtina spoločností pozvaných na záverečné pohovory vedie žena v pozícii CEO.

eica-2020-05-results

Víťazné návrhy siahajú od priekopníckych riešení pre automobilový, letecký a námorný sektor až po pokročilé materiály a technológie internetu vecí. Medzi úspešnými návrhmi je aj slovenská spoločnosť Sensoneo, j.s.a., ktorá získala grant vo výške 1,3 milióna eur  a ponuku na investíciu vo výške 3 miliónov eur na unikátne inteligentné riešenie odpadového hospodárstva, ktoré prináša  zníženie emisií CO2 spôsobených procesom zberu odpadu o 60 %.

V prestížnej súťaži vyše dvoch tisíc technologických startupov uspelo 64 firiem. Dostať sa do tohto výberu, kde bolo len 8 firiem z nových členských krajín EÚ, je obrovských úspechom. Sensoneo je od roku 2018 len druhou slovenskou firmou, ktorá získala grant EIC Accelerator, a jedinou, ktorá zároveň získala aj získala aj ponuku na investíciu z Fondu Európskej investičnej rady (EIC Fund). Dokázala tak, že patrí medzi svetovú špičku s veľmi sľubným trhovým potenciálom.

Zoznam všetkých slovenských firiem, ktoré získali grant EIC Accelerato/SME Instrument (vrátane štúdií realizovateľnosti) nájdete tu.

Viac informácií k májovej výzve EIC Green Deal a jej výsledkom:

Viac informácií o EIC Accelerator: