Výzva projektu OASIS: od prototypu k sériovej výrobe

Projektu OASIS – Open Innovation Test Bed pozostávajúceho z 12 pilotných liniek, podporí projekty nanotechnológie a nanomateriálov – vývoj a komercializáciu ľahkých multifunkčných produktov na báze hliníkových a polymérnych kompozitov. V rámci výzvy je možné získať prístup k výrobným kapacitám a súvisiacim službám.

oasis

Výzva je otvorená všetkým organizáciám bez ohľadu na ich typ, veľkosť alebo oblasť činnosti. Z povahy projektu, ktorý má viesť k zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskych podnikov, sú uprednostňované malé a stredné podniky.

Úspešní žiadatelia získajú zadarmo:

  • Kvalifikované ľudské zdroje
  • Spotrebný materiál a materiály potrebné pre otestovanie produktu
  • Prístup k prvotriednemu vybaveniu a infraštruktúre pilotných liniek

Výzva je otvorená do 31. júla 2021.

Viac informácií nájdete na https://project-oasis.eu/open-call/.

OASIS je súčasťou kaskádového financovania (cascade funding/competitive calls) programu Horizont 2020, ktorých cieľom je poskytnúť financovanie tzv. tretím stranám (najmä MSP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10-200 tisíc eur (každý projekt má vlastné pravidlá, oprávnené typy projektov aj výšky grantov) na riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií. Pozrite sa aj na ďalšie kaskádové projekty v iných oblastiach.