Pozrite sa na finalistov druhého ročníka ESET Science Award

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award predstavuje finalistov svojho druhého ročníka.. Laureátov ocenenia spozná verejnosť v stredu 14. októbra 2020. 

Finalisti v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy (v abecednom poradí)

 • Michal Fečkan – pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Patrí medzi svetovú špičku matematikov.
 • Pavol Jakubec – pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Venuje sa organickej syntéze a výskumu nových antibiotík.
 • Boris Klempa – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je virológ a venuje sa evolúcii a ekológii zoonotických vírusov a od marca 2020 aj vírusu SARS-CoV-2.
 • Mária Omastová – pôsobí na Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa oblasti materiálového výskumu polymérnych kompozitov a nanokompozitov a vedie tím na výskum plastového odpadu v Dunaji.
 • Fedor Šimkovic – pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Venuje sa jadrovej a subjadrovej fyzike. Skúma fundamentálne vlastnosti a interakcie neutrín teoreticky, ako aj experimentálne v rámci medzinárodných kolaborácií.

Finalisti v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov (v abecednom poradí)

 • Tomáš Bertók – pôsobí na Chemickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave
 • Tamás Csanádi – pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach
 • Svetlana Miklíková – pôsobí v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied v Bratislave
 • Tatiana Sedláčková – pôsobí vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave
 • Libor Trško – pôsobí vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity v Žiline

Finalisti v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg (v abecednom poradí)

 • Jozef Gnap – pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline
 • František Kundracik – pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
 • Jaroslav Porubän – pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 • Ivan Varga – pôsobí na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
 • Vladimír Zeleňák – pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Viac informácií: ESET Science Award