Národné online podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021-2027 (29.10.2020)

Horizont Európa je v poradí už deviatym rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie, ktorý v období rokov 2021 až 2027 plynulo nadviaže na program Horizont 2020, doposiaľ najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty v oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii. Nový program bude podporovať témy a oblasti rozčlenené do troch hlavných pilierov.

Cieľom tohto podujatia bude predstaviť nový program Horizont Európa odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií.

Vystúpenie prisľúbil aj generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD) Jean Eric Paquet.

Celodenné podujatie sa uskutoční 29. 10. 2020, bude mať formu živého vysielania a prihlásenie prostredníctvom prihlasovacieho formulára je vopred potrebné.

Program (PDF)

Zdroj: eraportal.sk