Európska cena pre ženy inovátorky na rok 2020 predstavila svoje víťazky

23. septembra 2020 boli vyhlásené víťazky súťaže EÚ Prize for Women Innovators. Cena je financovaná z rámcového programu Horizont 2020. Zakladateľky ocenených firiem získajú 100 000 eur.

Víťazky ročníka 2020:

  • Madiha Derouazi (Švajčiarsko), zakladateľka a riaditeľka Amal Therapeutics, firmy vyvíjajúcej terapeutické vakcíny proti rakovine. 
  • Maria Fátima Lucas (Portugalsko), spoluzakladateľka a riaditeľka firmy Zymvol Biomodelling, vyvíjajúcej počítačom navrhnuté priemyselné enzýmy za použitia molekulárneho modelingu. 
  • Arancha Martínez (Španielsko), spoluzakladateľka a konateľka podniku It Will Be. Jej firma pomáha zľahčovať následky chudoby vďaka technologickým inováciám, poskytovaním podpory ohrozeným ženám a deťom. 
  • Cena pre nastupujúcu inovátorku “The Rising Innovator 2020 prize”, udeľovanú v kategórii do 35 získala: Josefien Groot (Holandsko), spoluzakladateľka a riaditeľka Qlayers. Jej firma vyvíja mikroštruktúry na zvyšovanie výkonu veterných turbín. 

Oficiálne vyhlásenie cien nájdete tu.

Prevzaté z http://www.evropskyvyzkum.cz.